fbpx Skip to content

Særlig vilkår gældende for privatkunder

Personlige oplysninger

Se vores personvilkår

Ekspedition

Furesø Data bestræber sig på, at fejlsøgning af udstyr foretages inden for 1-3 hverdage. Der tages forbehold for forsinkelser og der stilles ingen garanti for at fejlsøgningstiden overholdes.

Efter endt fejlsøgning fremsendes tilbud på udbedring af fejl til kundens e-mailadresse.

Det påhviler kunden at oplyser korrekt e-mailadresse ved indlevering samt verificering af denne.

Der oplyses ved tilbudsgivning forventet behandlingstid. Normal forventet behandlingstid efter endt fejlsøgning er 1-5 hverdage.

Sagsbehandlingens forløb og tidsramme kan afhænge af leveringstid på varer og reservedele.

Der tages forbehold for forsinkelser og udsolgte varer og reservedele samt forsinkelser forårsaget af alle øvrige hændelser.

Der gælder særlige behandlingstider for data gendannelse (data recovery), samt reparation af bundkort, smartphones, tablets og Apple computere. Her er forventet behandlingstid efter endt fejlsøgning 1-4 uger.

Forsendelse og fragtpris

Vi anvender Postnord, GLS og UPS til forsendelse af varer og reparationer. Vi forbeholder os ret til, at fakturere for alle omkostninger ved forsendelse, herunder ekspedition, fragt og emballage.

Priser

Alle samlede priser på tilbud til privatpersoner er angivet inkl. 25 % moms.

Fakturering af timebaserede ydelser

Opstartsgebyr

Der afregnes altid et opstartsgebyr for timebaserede ydelser. Købes der eksempelvis fjernsupport og herefter i forlængelse af samme sag konsulentbesøg eller konsulentydelse pålægges opstartstillæg til begge typer timebaserede ydelse.

Opstartstillæg er et udtryk for omkostninger til håndteringen af sag, rapportering, fakturering, sagssystemer og øvrige forbrugt tid på håndtering af kunde, forsikring og sikkerhed.

Konsulentbesøg

Ved konsulentbesøg afregnes første time pr. hele time og efterfølgende timer pr. halve time. Et besøg på 1 time og 1 min afregnes 1.5 time plus opstartsgebyr. Opstartsgebyr ved konsulentbesøg afregnes til en fast pris baseret på kørselstid, kørselsafstand, sagshåndtering og omkostninger til kørsel i bil, dog med en minimumssats som kan aflæses på den aktuelle prisliste. Opstartsgebyret er fastlagt ud fra kørselsafstand fra Furesø Data til den adresse hvor besøget skal foretages og kan aflæses på vores prisliste. Furesø Data forbeholder sig ret til at afgøre kørselsafstanden til kunden. Alle konsulentbesøg inden for 0-10 km afregnes til laveste opstartsgebyr uanset kørselsafstand. Det betyder at uanset hvor tæt du bor på Fures Datas adresse, så betaler du stadig fuldt opstartstillæg.

Fjernsupport

Ved fjernsupport afregnes der pr. halve time plus opstartstillæg.

Konsulentydelse

Definitionen konsulentydelse anvendes om timebaserede ydelser, som foretages med eller uden kundens tilstedeværelse, på vores egen adresse og om øvrige timebaserede ydelser som udvikling, konfiguration, rådgivning, rapportering etc.

Arbejdstime it-servicecenter

Definitionen arbejdstime it-servicecenter anvendes om timebaserede ydelser udført i forbindelse med reparationer på vores værksted.

Fakturering af reparationer og øvrige ydelser

Fejlsøgning

Alle enheder der indleveres i vores it-servicecenter til fejlsøgning afregnes et obligatorisk fejlsøgningsgebyr. Gamer/performance computere afregnes gamer/performance fejlsøgning. Det er op til Furesø Datas afgørelse hvilken computertype der er tale om.

Standardydelser

Vores standardydelser anvendes til at give hurtige og præcise tilbud. Det er op til Furesø Datas afgørelse om den specifikke ydelse er omfattet af standardydelsen. Hvis standardydelsen ikke er omfattet af opgavens omfang, oplyses kunden herom. På tilbuddet vil der i et sådant tilfælde fremgå et forventet, men ikke fastlagt timeforbrug. Kunden accepterer ved en sådan opgave, at prisen er variabel.

Generelt om fakturering

Fakturering og betaling sker som udgangspunkt før udlevering af udstyr, varer eller software.

Der kan forekomme yderligere gebyrer for betaling.

Betaling foretages via betalingsterminal og med krypteret forbindelse til vores indløser WorldLine A/S

Ved fremsendelse af faktura for betaling af ydelser, reparationer og varer udstedes en betalingsfrist på 8 dage. Ved for sen betaling fremsendes rykker og inkassovarsel. Hvis faktura ikke betales rettidigt og inden for lovens foreskrevne rammer overdrages sagen til Furesø Datas inkasso partner Likvido A/S.

Garanti

Fysiske produkter

Der ydes ikke garanti på hardware købt hos Furesø Data medmindre dette er tilkøbt eller indgår som en del af produktet eller tilbuddet.

Ydes der garanti på produktet og ønskes der reklameret over fejl, skal produktet altid indleveres på Furesø Datas adresse. Garantien dækker ikke afhentning eller fejlsøgning på kundens adresse.

Software

Der ydes ikke garanti på tredjepartsoftware, herunder tredjepartsoftwareabonnementer købt hos Furesø Data. Furesø Data fralægger sig ethvert ansvar for skader og fejl der er forvoldt af software købt hos Furesø Data. Der henvises til en hver tid til producentens forretningsbetingelser.

Ydelser

Der ydes ikke garanti på ydelser foretaget af Furesø Data. En ydelse defineres eksempelvis – men ikke udtømmende – som hjælp til opsætning af mailprogram, installation af en smartphone app, opdatering af operativsystem og software, virusrens, serviceeftersyn eller konfiguration af computer, printer, netværksudstyr og øvrigt tilbehør.

Fortrydelsesret

Accept af tilbud på bestillingsvarer, herunder reservedele medfører at fortrydelsesretten bortfalder. Accept af tilbud på serviceydelser som backup, geninstallation, konfiguration, installation mv. kan ikke fortrydes.

Reklamation

Reklamationsretten for privatpersoner omfatter alle fejl der kan henvises til produktfejl eller fejl der er opstået som følge af normal brug af varen.

Herunder er ikke omfattet naturlig slitage, forkert brug af produktet eller lignende.

Betingelser og accept

Når du handler hos Furesø Data, accepterer du vores samlede vilkår.

Opbevaring af sager

Vi opbevarer dit udstyr i op til 2 måneder. Hvis sagen ikke afhentes, fremsendes faktura for fejlsøgning, udført arbejde og gebyr for deponering af udstyr.

Data slettes i et sådan tilfælde ikke fra diske før deponering, medmindre du aktivt har tilkøbt sikker datasletning.

Furesø Data fremsender varsel for manglende afhentning efter 2 måneder.

Udstyr deponeres uden varsel hvis det ikke afhentes inden for 7 dage efter varsel.

Datatab

Furesø Data fraskriver sig ethvert ansvar for datatab under fejlsøgning og sagsbehandling. Det er altid kundens eget ansvar at data er sikkerhedskopieret før indlevering. Hvis dette ikke er tilfældet, kan Furesø Data foretage udtrækning af data fra udstyret mod betaling. Der stilles ingen garantier for kvaliteten af dataudtræk og ethvert ansvar for datatab frafalder.’

Online chat

I forbindelse med brug af Furesø Datas online chat på websites og i supportagent giver du samtykke til at samtaler anvendes til intern uddannelse og forbedring.

Ved anvendelse af online chat accepterer Furesø Datas forretningsvilkår, persondatavilkår og cookiepolitik.

Konkurrencer og gaver

Der ydes ikke garanti eller reklamation på gaver eller varer anskaffet igennem konkurrencer.

Forbehold

Furesø Data tager forbehold for tastefejl, trykfejl, udsolgte varer og leveranceforsinkelse hos tredjepartsleverandører.

Særlige vilkår for sikkerhedspakke

Support

Som abonnent på Furesø Datas sikkerhedspakke tilbydes support på antivirusprogrammet i forbindelse med spørgsmål og almindelig brug. Almindelig brug defineres som basale funktioner som blokering af filer og programmer. Øvrig support på din computer og øvrigt tilbehør er ikke en del af aftalen og afregnes ad-hoc til gældende priser.

Behandling af data

I forbindelse med indgåelse og vedligeholdelse af aftalen er det nødvendigt for os at behandle følgende oplysninger som vedrører dig:

  • Persondata: Navn, adresse, telefon og e-mail
  • Øvrige oplysninger: Computernavn, brugernavn, styresystem version, serienummer, IP-adresse, version og opdaterings status på antivirusprogram, online/offline status, program opdateringer, Windows opdateringer, synkroniseringstider mellem vores system og agenten, fejl på hardware, fejl på software og fejl på styresystem.

Betaling

Betaling sker for den fulde periode. Perioden er minimum et år. Betaling sker forud for perioden. Afregning sker for minimum et år ad gangen. Det forudbetalte beløb tilbagebetales ikke hvis aftalen opsiges før periodens udløb.

Binding og opsigelse

Der er ingen binding på aftalen. Opsigelse skal ske senest en måned før periodens udløb. Faktura for næste periode fremsendes ca. halvanden måned før fornyelsesdato.

Ansvar

Furesø Data kan ikke stilles til ansvar for fejl som følge af sikkerhedspakken installation på kundens computer.

Hvis sikkerhedspakkens blokering af falske positiver medfører skader, kan Furesø Data ikke drages til ansvar.

Prisstigninger

Furesø Data kan til enhver tid hæve prisen på sikkerhedspakken. Prisstigninger vil blive varslet i henhold til gældende lovgivning.

Begrænsninger

Sikkerhedspakken må kun anvendes indenfor den betalende husstand. Det betyder at sikkerhedspakke der inkluderer flere enheder kun kan anvendes inden for samme husstand.

Særlig vilkår for webshop

Betaling

Furesø Data modtager kun forudbetaling ved køb i webshop.

Alle priser er angivet i danske kroner inklusive moms.

Levering

Furesø Data afsender din bestilling så snart betaling er modtager og herefter indenfor 1-3 hverdage hvis varen er på lager.

Leveringen fremsendes med Postnord eller GLS.

Reklamationsret

Privatkunder har i henhold til købeloven 2 års reklamationsret. Reklamationsretten gælder fejl i materiale og/eller fabrikation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader der sker ved ukorrekt anvendelse af produktet.

Furesø Data dækker ikke returneringsomkostninger ved reklamation.

Returnering

Henvendelser og reklamation rettes til:

Furesø Data ApS

Kirke Værløsevej 18A

3500 Værløse

E-mail: support@furesoedata.dk

Telefon: 60 70 20 16

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Refusion

Ved refusion, bedes kunden fremsende bankoplysninger til tilbageførsel af det aftalte beløb.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer når de er forudbetalt og købt i webshop.

Varer som bestilles i webshop og betales og afhentes, eller leveres og installeres og efterfølgende faktureres er ikke dækket af 14 dages fortrydelsesret.

Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

Kunden afholder returneringsomkostninger.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på support@fureoedata.dk

I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores webshop, kan der sendes en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://kpo.naevneneshus.dk/

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/odr

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse: support@furesoedata.dk